ПРОЕКТ.

Hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin artmasına odaklanan ProMosaik portalı; kuruluşundan bu yana, çeşitli kültürlerde ve dinlerde barışı ve insan haklarını geliştirmek için çeşitli dillerle çalışıyor.
Dernek olarak başlayan ve şimdi özel bir girişim olan Topluluk üyelerinin ve destekçilerinin meydana getirdiği sinerji ile, derneğin birkaç aydır konuştuğu yeni bir proje başlatıldı: Skype üzerinden online dil kurslarının sunulması.
ProMosaik grubunun üyeleri, dil ve kültürün ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu biliyor. Çünkü Dil her zaman bir kültürün ifade ediliş biçimidir, kültür ise bir mesajı yaymak için dilsel yolları kullanır. Bir kültürü anlama, daima o kültürde konuşulan dili anlama ile ilgilidir. Bu anlamda, bir dil kursu bir halkın kültürünü tanımanın etkili bir yoludur. Dil bizim için kültürler arası diyalog ve dolayısıyla iki yönde bir kültür aktarımı anlamına gelir: çünkü dil kursunda bir diğerinin dili ve kültürü hakkında bilgi ediniyorum ve aynı zamanda kültürümü ve kültürel kimliğimi ileterek onu zenginleştiriyorum.
Birçok ProMosaik derneğinin yazarlarının, dilleri öğretmek için gerekli dilsel ve kültürel becerilere sahip dil öğretmenleridir. Kaçınılmaz coğrafi mesafeleri aşmak için yaygın olan Skype programına başvuruyoruz. Telekonferans prensibine göre, öğrenciler doğrudan Skype aracılığıyla öğretmene ulaşarak dil kursuna katılabilirler..